ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ทำคุณประโยชน์ ให้กับโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เด็กชาย ณัฐดนัย คมทัศนีย์ ม.1/1 ชนะเลิศ โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย สุพร แซ่โคว้ ม.1/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย พงศธร กอไผ่กลาง ม.1/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย ธีรเทพ ธรรมขันติวิริยะ ม.2/1 ชนะเลิศ โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย เขษมศักดิ์ ธรรมวิสุทธิผล ม.2/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย พงษ์นเรศ นิธิพัฒน์ธรากุล ม.2/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย วิชญ์ธวัช ช่วงโชติ ม.3/1 ชนะเลิศ โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กหญิง สุทธิดา กลิ่นมณี ม.3/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย กณวรรธน์ พลกระจาย ม.3/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561
โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,16:26   อ่าน 824 ครั้ง