ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการคึกษา 2560 (ที่ ม.พ.033/2560) (อ่าน 32) 17 ส.ค. 60
เรื่อง การนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ STME Day Camp (ที่ ม.พ.029/2560) (อ่าน 47) 11 ส.ค. 60
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 104) 17 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 163) 06 ก.ค. 60
แจ้งการหยุดเรียนของระดับอนุบาล (ที่ ม.พ. 022/2560) ด่วนที่สุด (อ่าน 134) 04 ก.ค. 60
ร่วมทำบุญแห่เทียนจำนำพรรษา (ที่ ม.พ. 018/2560) (อ่าน 138) 22 มิ.ย. 60
แจ้งการประชุมผู้ปกครอง (ที่ ม.พ.007/2560) (อ่าน 205) 29 พ.ค. 60
แจ้งกฎระแบียบการรับ-ส่งนักเรียน และการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก (ที่ ม.พ.006/2560) (อ่าน 209) 24 พ.ค. 60
แจ้งการเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น (ที่ ม.พ.003/2560) (อ่าน 210) 20 พ.ค. 60
แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษตอนเย็น และการชำระเงิน ระดับชั้น ม.1-3 (ที่ ม.พ. 002/2560) (อ่าน 190) 20 พ.ค. 60
แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษตอนเย็น และการชำระเงิน ระดับชั้น อ.1-3 และ ป.1-6 (ที่ ม.พ. 001/2560) (อ่าน 205) 20 พ.ค. 60
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานละตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2560 (ประกาศที่ 1/2560) (อ่าน 296) 17 พ.ค. 60
เรื่อง การจัดการบริหารหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 (มพ.135/2559) (อ่าน 257) 28 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ O-Net และ NT (อ่าน 1267) 15 มี.ค. 60
ตารางสอบกลาง และตารางสอบ NT ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 377) 23 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) (อ่าน 443) 22 ก.พ. 60
กำหนดการเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560 และค่าธรรมเนียมการเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2560 (ม.พ.119/2559) (อ่าน 790) 15 ก.พ. 60
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ (ม.พ.118/2559) (อ่าน 302) 15 ก.พ. 60
การเรียนต่อเนื่องในช่วงวันหยุดเดือนมีนาคม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล (ม.พ.117/2559) (อ่าน 359) 15 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 372) 10 ก.พ. 60
การสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 334) 06 ก.พ. 60
แจ้งการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ม.พ.110/2559) (อ่าน 354) 02 ก.พ. 60
แจ้งการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ม.พ.109/2559) (อ่าน 349) 02 ก.พ. 60
แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน Summer (ม.พ.111/2559) (อ่าน 418) 01 ก.พ. 60
การรับนม จากโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 2 (ม.พ.107/2559) (อ่าน 308) 31 ม.ค. 60
สรุปจำนวนเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ (อ่าน 318) 31 ม.ค. 60
กำหนดการการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 499) 26 ม.ค. 60
ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 681) 26 ม.ค. 60
เชิญร่วมบริจากทรัพย์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย) ม.พ.105/2559 (อ่าน 331) 20 ม.ค. 60
การวุฒิบัตรอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559 (บัณฑิตน้อย) (ม.พ. 103/2559) (อ่าน 402) 18 ม.ค. 60
แจ้งกำหนดการต่างๆ ในเดือน ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 (ม.พ. 089/2559) (อ่าน 522) 09 ธ.ค. 59
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 - ป.6 (ม.พ. 086/2559) (อ่าน 479) 09 ธ.ค. 59
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 382) 09 ธ.ค. 59
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - ม.3 (ม.พ. 087/2559) (อ่าน 470) 09 ธ.ค. 59
เรื่องการเลิกเรียนก่อนเวลา (ม.พ. 083/2559) ด่วนที่สุด (อ่าน 450) 28 พ.ย. 59
ผลการเแข่งขันงานวิชาการเขตการศึกษา 3 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (อ่าน 601) 22 พ.ย. 59
แจ้งหยุดเรียน ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ม.พ. 080/2559) (อ่าน 483) 17 พ.ย. 59
รับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 446) 28 ต.ค. 59
การเรียนพิเศษ เย็น และวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 456) 28 ต.ค. 59
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/59 (อ่าน 561) 30 ก.ย. 59