กลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครูมนตรี ศรีวารี
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครูญาณพัทธ์ วงษ์สัจจานันท์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2