ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่1
10 กรกฎาคม 2563       พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2563
16 กรกฎาคม 2563       สำนักงานเขตจอมทอง เข้าตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกัน Covid-19 ของโรงเรียน
21 กรกฏาคม 2563        ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่6
23กรกฎาคม  2563        พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
24 รกฎาคม 2563        กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
29รกฎาคม  2563        กิจกรรมวันภาษาไทย
31รกฎาคม  2563        กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี
4  สิงหาคม    2563         การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
4  สิงหาคม    2563         การตรวจสุขภาพบุคลากรภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
6 สิงหาคม     2563         รับการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
 7 สิงหาคม    2563         กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

11   สิงหาคม  2563        แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
11  สิงหาคม   2563        กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
13 สิงหาคม   2563         การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์  
18  สิงหาคม  2563         ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
18  สิงหาคม  2563         ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
18  สิงหาคม  2563         กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
21  สิงหาคม  2563         วันฉลองศาสนนาม นักบุญโรซาแห่งลิมา ซิสเตอร์ บุญเลื่อม สาระสุข
27-28 สิงหาคม 2563      การทดสอบการอ่านและการเขียน ระดับประถมศึกษา1-6 ครั้งที่ 1 
31  รกฎาคม 2563       โครงการห้องเรียนน่ามอง
1-3 กันยายน   2563        อบรมเชิงปฏิับัติการ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Smart TV
8    กันยายน    2563       กิจกรรม รักนะการ์ดอย่าตก

8    กันยายน    2563       กิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
10-11 กันยายน 2563      ทดสอบการอ่านและการเขียน ระดับ ม1-ม3ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2563