ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่1

10 กรกฎาคม 2563       พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2563
16 กรกฎาคม 2563       สำนักงานเขตจอมทอง เข้าตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกัน Covid-19 ของโรงเรียน
21 กรกฏาคม 2563        ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่6
23กรกฎาคม  2563        พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
24 รกฎาคม 2563        กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
29รกฎาคม  2563        กิจกรรมวันภาษาไทย
31รกฎาคม 2563         กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี
4  สิงหาคม    2563         การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
4  สิงหาคม    2563         การตรวจสุขภาพบุคลากรภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
6 สิงหาคม     2563         รับการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
 7 สิงหาคม    2563         กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

11  สิงหาคม  2563         แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
11  สิงหาคม   2563        กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
13 สิงหาคม   2563         การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์  
18  สิงหาคม  2563         ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
18  สิงหาคม  2563         ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
18  สิงหาคม  2563         กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
21  สิงหาคม  2563         วันฉลองศาสนนาม นักบุญโรซาแห่งลิมา ซิสเตอร์ บุญเลื่อม สาระสุข
27-28 สิงหาคม 2563      การทดสอบการอ่านและการเขียน ระดับประถมศึกษา1-6 ครั้งที่ 1 
31  รกฎาคม  2563       โครงการห้องเรียนน่ามอง
1-3 กันยายน    2563       อบรมเชิงปฏิับัติการ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Smart TV
8    กันยายน    2563      กิจกรรม รักนะการ์ดอย่าตก
8    กันยายน     2563      กิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
10-11 กันยายน 2563      ทดสอบการอ่านและการเขียน ระดับ ม1-ม3ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2563
22 กันยายน     2563        คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์และโรงเรียนพรพิมพ์พระราม 2
                                       เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนแม่พระประจักษ์

25 กันยายน     2563        กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “Funny with Science” 
2 ตุลาคม 2563 การฝึกซ้อมช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถระดับชั้นอนุบาล1-3
9   ตุลาคม        2563        โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
9   ตุลาคม         2563        กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
10 ตุลาคม         2563        อบรม"เทคนิคการดูแลเด็กปฐมวัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
30 ตุลาคม         2563        กิจกรรมวันลอยกระทง
30 ตุลาคม         2563        กิจกรรมวัน Halloween
2 พฤศจิกายน    2563       การแสดงผลงานกิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1/2563  
3 พฤศจิกายน    2563       โครงการเรารักสุขภาพฟันดี
5 พฤศจิกายน    2563       พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาส ฉลองศาสนาม คุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 พฤศจิกายน    2563        การปกป้องคุ้มครองนักเรียน ในโรงเรียนคาทอลิก เขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
15 พฤศจิกายน  2563       ร่วมแสดงความยินดีกับด.ญ. ภัทรานิษฐ์ แซ่เฮ้า เข้าร่วมแข่งขัน ยูยิตสู ชิงแชมป์ประเทศไทย ในรุ่่น fighting beginnerชนะเลิศ                                               เหรียญทอง
15 – 17 พฤศจิกายน  2563  กิจกรรมเที่ยวพักผ่อนประจำปี สำหรับบุคคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2563
21-22    พฤศจิกายน  2563  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2564-2568
25 พฤศจิกายน  2563        วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
4 ธันวาคม          2563        พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 5  ธันวาคม        2563         ประกาศผลสอบภาคเรียนที่1/2563
 7  ธันวาคม        2563        การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณาการ คุณค่าพระ
วรสารในชีวิตประจำวัน

13ธันวาคม         2563        การพ่นหมอกควันกำจัดยุง
14 ธันวาคม        2563         ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ทุกวันพฤหัสบดี                  จัดกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า
25 ธันวาคม        2563         โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง