ติดต่อเรา
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
21/1 ซอยวุฒากาศ 47   แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2876-3021 ,0-2876-3024-5 โทรสาร 0-2875-5108 เบอร์โทรสาร 0-2875-5108
Email : mp-stmary@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน