สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน :      ฟ้า ขาว

สีฟ้า หมายถึง สีที่เป็นสัญลักษณ์ของแม่พระ  เป็นสีที่แสดงถึงความสวยสดงดงามของธรรมชาติ
และสิ่งสร้าง เป็นเครื่องหมายถึง ความสุข สงบ และสันติ และหมายถึง
ความหวังแห่งอนาคตที่สดใส

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง  ปราศจากราคีและมลทินใด ๆ