ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 เม.ย. 63 งานแสดงผลงานปิดการเรียนภาคฤดูร้อน
ฝ่ายวิชาการ
03 เม.ย. 63 ประกาศผลสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานวัดและประเมินผล
16 มี.ค. 63 เรียนภาคฤดูร้อน
ฝ่ายวิชาการ
14 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
งานวัดและประเมินผล
10 มี.ค. 63 ประชุมคณะครูครั้งที่ 11/2562
งานนโยบายและแผนงาน
04 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02 มี.ค. 63 โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 ก.พ. 63 โครงการบัณฑิตน้อย
ฝ่ายปฐมวัย
28 ก.พ. 63 ประชุมคณะครูครั้งที่ 10/2562
งานนโยบายและแผนงาน
24 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
งานวัดและประเมินผล
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 สอบนอกตาราง
งานวัดและประเมินผล
14 ก.พ. 63 กิจกรรมปิดกองลูกเสือ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 ก.พ. 63 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย
ฝ่ายปฐมวัย
10 ก.พ. 63 "หยุดชดเชย" วันมาฆบูชา
งานนโยบายและแผนงาน
09 ก.พ. 63 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
งานอภิบาล
07 ก.พ. 63 มิสซาปิดปีการศึกษา 2562
งานอภิบาล
24 ม.ค. 63 ประชุมคณะครูครั้งที่ 9/2562
งานนโยบายและแผนงาน
23 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 ทดสอบการอ่านภาษาไทยครั้งที่ 2/62 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครูเขต 3 ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
งานบุคลากร
13 ม.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 63 โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก
งานสัมพันธ์ชุมชน
02 ม.ค. 63 เปิดเรียนตามปกติ
งานวัดและประเมินผล
01 ม.ค. 63 "หยุด" วันขึ้นปีใหม่ 2563
งานนโยบายและแผนงาน
31 ธ.ค. 62 "หยุด" วันสิ้นปี 2562
งานนโยบายและแผนงาน
25 ธ.ค. 62 "หยุด"สมโภชพระคริสตสมภพ
งานนโยบายและแผนงาน
21 ธ.ค. 62 โครงการราตรีฟ้าใส
งานสัมพันธ์ชุมชน
20 ธ.ค. 62 พิธีมิสซาโอกาสฉลองคริสต์มาส
งานอภิบาล
17 ธ.ค. 62 ถึง 18 ธ.ค. 62 ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส
งานอภิบาล
13 ธ.ค. 62 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 8/2562
งานนโยบายและแผนงาน
11 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
งานวัดและประเมินผล
10 ธ.ค. 62 "หยุด" วันรัฐธรรมนูญ
งานนโยบายและแผนงาน
05 ธ.ค. 62 "หยุด" วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9
งานนโยบายและแผนงาน
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
งานสัมพันธ์ชุมชน
29 พ.ย. 62 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 7/2562
งานนโยบายและแผนงาน
28 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 ทดสอบการอ่านภาษาไทยครั้งที่ 3/62 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 พ.ย. 62 งานวิชาการเขตการศึกษา 3 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
งานหลักสูตร
22 พ.ย. 62 กิจกรรมสืบสานงานลูกเสือ (วันมหาธีรราชเจ้า)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2562
งานนโยบายและแผนงาน
14 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562
งานนโยบายและแผนงาน
13 พ.ย. 62 ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
งานนโยบายและแผนงาน
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
งานสัมพันธ์ชุมชน
08 พ.ย. 62 มิสซาฉลองศาสนนามคุณพ่อ มาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง
งานอภิบาล
24 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
งานนโยบายและแผนงาน
23 ต.ค. 62 "หยุด" วันปิยมหาราช
งานนโยบายและแผนงาน
22 ต.ค. 62 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 6/2562
งานนโยบายและแผนงาน
14 ต.ค. 62 "วัหยุดชดเชย" วันคล้ายวันสวรรตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
งานนโยบายและแผนงาน
13 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
งานนโยบายและแผนงาน
07 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 โครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง
งานสัมพันธ์ชุมชน
27 ก.ย. 62 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 5/2562
23 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
งานวัดและประเมินผล
12 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 ทดสอบการอ่านภาษาไทยครั้งที่ 2/62 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 ก.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562
งานนโยบายและแผนงาน
10 ก.ย. 62 ถึง 11 ก.ย. 62 ทดสอบการอ่านภาษาไทยครั้งที่ 1/62 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 โครงการกีฬาสี
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ส.ค. 62 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 4/2562
งานนโยบายและแผนงาน
23 ส.ค. 62 ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์โรซาบุญเลื่อม สาระสุข
งานอภิบาล
16 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 ส.ค. 62 โครงการวิทยาศาสตร์ (Walk Rally)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 62 "หยุด" วันแม่แห่งชาติ
งานสัมพันธ์ชุมชน
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานสัมพันธ์ชุมชน
08 ส.ค. 62 โครงการสานสัมพันธ์วัฒธรรมอาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
29 ก.ค. 62 "วันหยุดชดเชย" วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
งานนโยบายและแผนงาน
26 ก.ค. 62 ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
งานสัมพันธ์ชุมชน
26 ก.ค. 62 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 ก.ค. 62 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 3/2562
งานนโยบายและแผนงาน
23 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 โครงการคุณธรรมจริยธรรม
งานคุณธรรมจริยธรรม
18 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
งานวัดและประเมินผล
17 ก.ค. 62 "หยุด" วันเข้าพรรษา
งานนโยบายและแผนงาน
16 ก.ค. 62 "หยุด" วันอาสาฬหบูชา
งานนโยบายและแผนงาน
12 ก.ค. 62 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
งานสัมพันธ์ชุมชน
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 สอบนอกตาราง
งานวัดและประเมินผล
04 ก.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา G7-G9
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ก.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา G4-G6
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02 ก.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา G1-G3
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 มิ.ย. 62 ฉลองศาสนนาม คุณพ่อเปาโลพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์
งานอภิบาล
28 มิ.ย. 62 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 2/2562
งานนโยบายและแผนงาน
27 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 ทดสอบการอ่านภาษาไทยครั้งที่ 1/62 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
งานบริหารความเสี่ยง
22 มิ.ย. 62 โครงการประชุมผู้ปกครอง
งานสัมพันธ์ชุมชน
19 มิ.ย. 62 ประชุมสามัญผู้บริหารประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
งานนโยบายและแผนงาน
14 มิ.ย. 62 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562
งานนโยบายและแผนงาน
13 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562
งานนโยบายและแผนงาน
07 มิ.ย. 62 กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
06 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
งานสัมพันธ์ชุมชน
31 พ.ค. 62 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
งานบริหารความเสี่ยง
31 พ.ค. 62 กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉิน
งานบริหารความเสี่ยง
24 พ.ค. 62 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2562
งานอภิบาล
20 พ.ค. 62 "หยุดชดเชย" วันวิสาขบูชา
งานนโยบายและแผนงาน
15 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศผู้เรียน
งานระเบียบวินัย
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
14 พ.ค. 62 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 1/2562
งานนโยบายและแผนงาน
08 พ.ค. 62 พัฒนาบุคลากร เรื่องคุณธรรมพระวรสาร
งานบุคลากร-งานอภิบาล
16 เม.ย. 62 หยุดวันครู
งานบุคลากร