ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.พ. 65 ถึง 11 ก.พ. 65 นักเรียนใหม่มอบตัวชำระเงิน
22 ม.ค. 65 สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
01 ธ.ค. 64 จำหน่ายใบสมัตรเข้าเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์
22 พ.ย. 64 เปิดเรียน Onsite ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
20 พ.ย. 64 ประกาศผลสอบ รับหนังสือเพิ่มเติม และรับนมโรงเรียน
15 พ.ย. 64 เปิดเรียน Onsite ระดับชั้น ม.1-ม.3
13 พ.ย. 64 การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ด้วยATK
25 ต.ค. 64 หยุดชดเชยวันปิยะมหาราช
19 ต.ค. 64 คณะครู บุคลากร และนักเรียนอายุ12ปี รับการฉีดวัคซีคป้องกันโควิด19
18 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
13 ต.ค. 64 หยุดวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9
12 ส.ค. 64 วันแม่แห่งชาติ
28 ก.ค. 64 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 64 วันหยุดพิเศษ
26 ก.ค. 64 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
25 ก.ค. 64 หยุดวันเข้าพรรษา
24 ก.ค. 64 หยุดวันอาสาฬหบูชา
05 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
30 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
28 มิ.ย. 64 ประรชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
25 มิ.ย. 64 ประชุมครูครั้งที่ 2/2564
21 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
14 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่1/2564
12 มิ.ย. 64 ฉลองศาสนานาม ซิสเตอร์มารีอา แสงอรุณ ธารีจิตร
07 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
03 มิ.ย. 64 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี
17 พ.ค. 64 ส่งใบงานครั้งที่1และรับใบงานครั้งที่2 ภาคเรียนที่1/2564เวลา8.30-15.30น.
ส่งใบงานครั้งที่1และรับใบงานครั้งที่2 ภาคเรียนที่1/2564เวลา8.30-15.30น.
(ในกรณีวันที่14พ.ค.64ไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ)
14 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564
10 พ.ค. 64 ถึง 11 พ.ค. 64 รับเครื่องแบบนักเรียนที่สั่งไว้
10 พ.ค. 64 ถึง 11 พ.ค. 64 นักเรียนรับใบงาน ภาคเรียนที่1เวลา 8.00-15.30น.
10 พ.ค. 64 ถึง 11 พ.ค. 64 รับหนังสือเรียนทุกระดับชั้น
10 พ.ค. 64 ถึง 14 พ.ค. 64 ติดต่อรับเงินคืน ค่าเรียนsummer
หลักฐานรับเงินคือ 1.ใบเสร็จรับเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน 2.สำเนาบัตรประชาชนผู็รับ
01 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น
01 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบระดับชั้น อ.1-3 ป.1-5และม.1-2เวลา8.30-12.00น.
29 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นป.6และม.3เวลา8.00-12.00 น.
01 เม.ย. 64 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน(วัดตัว/ชำระเงิน)
29 มี.ค. 64 ถึง 30 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่2(นักเรียนมัธยมมาฌฉพาะแก้o ร)
29 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่2/2563
25 มี.ค. 64 ถึง 26 มี.ค. 64 สอบปลายภาคระดับชั้นมัธยม1-3
24 มี.ค. 64 สอบ NTระดับชั้น ป.3
23 มี.ค. 64 สอบนอกตารางทุกระดับชั้น
23 มี.ค. 64 สอบปลาย วิชานอกตารางระดับ
22 มี.ค. 64 นักเรียนทุกระดับชั้นแสดงผลงานชมรม2/2563
17 มี.ค. 64 ระดับชั้น ป.1 สอบ RT
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-net ระดับชั้น ป.6
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-net ระดับชั้น ม.1-ม.3
11 มี.ค. 64 ทดสอบการเขียนภาษาไทยมัธยม
10 มี.ค. 64 ทดสอบการอ่านภาษาภาษาไทยระดับมัธยม
09 มี.ค. 64 ทดสอบการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6
08 มี.ค. 64 ทดสอบการอ่านภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6
25 ก.พ. 64 กิจกรรมวันวิชาการ
17 ก.พ. 64 ถึง 19 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่2/2563
12 ก.พ. 64 หยุดวันตรุษจีน
11 ก.พ. 64 กิจกรรมจับสอยดาวทุกระดับชั้น
01 ก.พ. 64 เปิดเรียนตามปกติ
04 ม.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 64 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่4-31มกราคม 2564 
04 ม.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
01 ม.ค. 64 ถึง 03 ม.ค. 64 หยุดวันขึ้นปีใหม่
26 ธ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 วันหยุดวันสิ้นปี
25 ธ.ค. 63 หยุดวันคริสตมาส
24 ธ.ค. 63 มิสซาโอกาสฉลองคริสต์มาส
14 ธ.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
07 ธ.ค. 63 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
12 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
ชุดนักเรียน งานวัดผลประเมินผล
11 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
ชุดนักเรียน งานวัดผลประเมินผล
10 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
ชุดนักเรียน งานวัดผลประเมินผล
09 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
ชุดนักเรียน งานวัดผลประเมินผล
09 พ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบายและแผน
06 พ.ย. 63 มิสซาฉลองคุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง
ชุดนักเรียน งานอภิบาล
02 พ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบายและแผน
30 ต.ค. 63 กิจกรรมวันลอยกระทง
งานสัมพันธ์ชุมชน
23 ต.ค. 63 (วันหยุด) วันปิยะมหาราช
งานนโยบายและแผนงาน
13 ต.ค. 63 (วันหยุด) วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
งานนโยบายและแผนงาน
02 ต.ค. 63 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
25 ก.ย. 63 โครงการวันวิทยาศาสตร์
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 ก.ย. 63 ทดสอบการเขียนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1/2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 ก.ย. 63 ทดสอบการอ่านภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1/2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
02 ก.ย. 63 ถึง 04 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
งานวัดและประเมินผล
28 ส.ค. 63 ทดสอบการเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 ส.ค. 63 ทดสอบการอ่านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 ส.ค. 63 ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์บุญเลื่อม สาระสุข
งานอภิบาล
18 ส.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2563
งานนโยบายและแผนงาน
18 ส.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563
งานนโยบายและแผนงาน
12 ส.ค. 63 (วันหยุด) วันแม่แห่งชาติ
งานนโยบายและแผนงาน
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานสัมพันธ์ชุมชน
28 ก.ค. 63 (วันหยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
งานนโยบายและแผนงาน
27 ก.ค. 63 (วันหยุดพิเศษ) ชดเชยวันสงกรานต์
งานนโยบายและแผนงาน
24 ก.ค. 63 กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
งานสัมพันธ์ชุมชน
24 ก.ค. 63 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 ก.ค. 63 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2563
งานอภิบาล
06 ก.ค. 63 (วันหยุด) วันอาสาฬหบูชา
งานนโยบายและแผนงาน
05 ก.ค. 63 (วันหยุด) วันเข้าพรรษา
งานนโยบายและแผนงาน
03 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับชั้น
งานหลักสูตรฯ
02 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นอนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
งานหลักสูตรฯ
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นอนุบาล 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชุดนักเรียน งานหลักสูตรฯ