ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มิ.ย. 66 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย / ประชุมครูครั้งที่ 2/2566
23 มิ.ย. 66 กิจกรรมวันสุนทรภู่
19 มิ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
17 มิ.ย. 66 โครงการประชุมผู้ปกครอง
16 มิ.ย. 66 กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ
15 มิ.ย. 66 กิจกรรมไหว้ครู
13 มิ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566
12 มิ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
03 มิ.ย. 66 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี / หยุดวันวิสาขบูชา
29 พ.ค. 66 มิสซาฉลองศาสนนามคุณพ่อ เปโตรธนากร เลาหบุตร
29 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
26 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
26 พ.ค. 66 มิสซาเปิดปีการศึกษา2566
23 พ.ค. 66 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
22 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
16 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566
04 พ.ค. 66 รับหนังสือเรียนทุกระดับชั้น ป.1-ม.3
04 พ.ค. 66 รับหนังสือเรียนและรับชุดนักเรียน ป.1-ม.3
13 เม.ย. 66 ถึง 15 เม.ย. 66 หยุด วันสงกรานต์
03 เม.ย. 66 ถึง 07 เม.ย. 66 ชำระเงินค่าหนังสือ ป.1-ม.3
01 เม.ย. 66 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเอกสารการจบ(ปพ.1)

01 เม.ย. 66 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเอกสารการจบ(ปพ.1)

15 มี.ค. 66 ป.3 สอบNT
28 ก.พ. 66 ถึง 02 มี.ค. 66 ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที2/2565
27 ก.พ. 66 ถึง 01 มี.ค. 66 ป.1-ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่2/2565
24 ก.พ. 66 สอบนอกตารางทุกระดับชั้น
20 ก.พ. 66 ป.1 สอบRT
11 ก.พ. 66 ป.6 สอบ o-net
11 ก.พ. 66 ถึง 12 ก.พ. 66 ม.3 สอบo-net
03 ก.พ. 66 โครงการเปิดโลกสู่อาชีพ
31 ธ.ค. 65 วัหยุดวันสิ้นปี
30 ธ.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
23 ธ.ค. 65 มิสซาฉลองวันคริสตมาส
19 ธ.ค. 65 ถึง 21 ธ.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่2/2565
17 ธ.ค. 65 โครงการราตรีฟ้าใส
12 ธ.ค. 65 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
10 ธ.ค. 65 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65 วันพ่อแห่งชาติ
25 พ.ย. 65 กิจกรรมสืบสานงานลูกเสือ (วันวชิราวุธ )
โรงเรียนแม่พระประจักษ์/แต่งกายชุดลูกเสือ
24 พ.ย. 65 งานวันวิชาการ
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
18 พ.ย. 65 การประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเขตการศึกษาที่ 3
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
16 พ.ย. 65 ถึง 18 พ.ย. 65 วันหยุดเรียนราชการเป็นกรณีพิเศษ การประชุมผู้นำเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่29
08 พ.ย. 65 งานวันลอยกระทง
05 พ.ย. 65 ประกาศผลสอบ
25 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่2/2565 ทุกระดับชั้น
30 ก.ย. 65 เข้าค่ายลูกเสือ(Day Camp) ประถม1-3
27 ก.ย. 65 ถึง 29 ก.ย. 65 สอบ ปลายภาค มัธยม 1-3
26 ก.ย. 65 ถึง 28 ก.ย. 65 ประเมินพัฒนาการอนุบาล 1-3
26 ก.ย. 65 ถึง 28 ก.ย. 65 สอบ ปลาบภาคเรียน ประถม 1-6
24 ก.ย. 65 เรียนพิเศษเสาร์ สัปดาห์สุดท้าย
23 ก.ย. 65 สอบ นอกตาราง ประถม 1- มัธยม 3
29 ส.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
25 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 โครงการกีฬาสี
19 ส.ค. 65 ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์โรชา บุญเลื่อน สาระสุข
18 ส.ค. 65 โครงการวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 65 ทดสอบการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
16 ส.ค. 65 ทดสอบการอ่านภาษาไทยครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1-3
15 ส.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
12 ส.ค. 65 หยุด วันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
09 ส.ค. 65 ถึง 10 ส.ค. 65 โครงการทัศนศึกษา
05 ส.ค. 65 ทดสอบการเขียนภาษาไทย ครั้งที่1/65 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
04 ส.ค. 65 ทดสอบการอ่านภาษาไทย ครั้งที่ 1/65 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
03 ส.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทย
02 ส.ค. 65 โครงการตรวจสุขภาพแระจำปี การศึกษาที่ 2565
28 ก.ค. 65 ถึง 29 ก.ค. 65 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
13 ก.ค. 65 ถึง 15 ก.ค. 65 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา
27 มิ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่/กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน/ประชุมครูครั้งที่2/2565
22 มิ.ย. 65 ประชุมสามัญผู้บริหารประจำปี 2565 ครั้งที่1
20 มิ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
18 มิ.ย. 65 โครงการประชุมผู้ปกครอง
17 มิ.ย. 65 ฉลองศาสนานาม ซิสเตอร์มารียา แสงอรุณ /กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครู
14 มิ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565
13 มิ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
06 มิ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
03 มิ.ย. 65 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
30 พ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
27 พ.ค. 65 มิสซาเปิดการศึกษา 2565
23 พ.ค. 65 ประชุมคณะกรรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
17 พ.ค. 65 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
16 พ.ค. 65 หยุดชดเชยวัยวิสาขบูชา
15 พ.ค. 65 วันวิสาขบูชา
12 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
09 พ.ค. 65 ถึง 10 พ.ค. 65 รับหนังสือเรียน(8.30น.-15.00น.)
12 เม.ย. 65 ปิดเรียน ภาคฤดูร้อน
07 เม.ย. 65 จำหน่ายหนังสือเรียน ม.1-3 (8.30-15.00น.)
06 เม.ย. 65 จำหน่ายหนังสือเรียน ป.5-6 (8.30-15.00น.)
05 เม.ย. 65 จำหน่ายหนังสือเรียน ป.3-4 (8.30-15.00น.)
04 เม.ย. 65 จำหน่ายหนังสือเรียน ป.1-2 (8.30-15.00น.)
02 เม.ย. 65 ประกาศผลสอบ อนุบาล1-3/ป.1-5/ม.1-2(เวลา8.30-12.00น.)
01 เม.ย. 65 นักเรียนชั้นป.6และม.3รับเอกสารการจบ(ปพ.1)8.30-12.00น.
16 มี.ค. 65 เปิดเรียน ภาคฤดูร้อน
16 มี.ค. 65 ถึง 12 เม.ย. 65 เรียนภาคฤดูร้อน(Summer)
09 มี.ค. 65 ถึง 11 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่2 ป.1-ป.3
09 มี.ค. 65 ถึง 11 มี.ค. 65 ประเมินพัฒนากสน อ.1-อ.3
04 มี.ค. 65 ชำระค่าเทอมคงค้าง วันสุดท้าย
07 ก.พ. 65 ถึง 11 ก.พ. 65 นักเรียนใหม่มอบตัวชำระเงิน
22 ม.ค. 65 สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
17 ม.ค. 65 เปิดเรียนon site
01 ธ.ค. 64 จำหน่ายใบสมัตรเข้าเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์
22 พ.ย. 64 เปิดเรียน Onsite ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
20 พ.ย. 64 ประกาศผลสอบ รับหนังสือเพิ่มเติม และรับนมโรงเรียน
15 พ.ย. 64 เปิดเรียน Onsite ระดับชั้น ม.1-ม.3
13 พ.ย. 64 การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ด้วยATK
25 ต.ค. 64 หยุดชดเชยวันปิยะมหาราช
19 ต.ค. 64 คณะครู บุคลากร และนักเรียนอายุ12ปี รับการฉีดวัคซีคป้องกันโควิด19
18 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
13 ต.ค. 64 หยุดวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9
12 ส.ค. 64 วันแม่แห่งชาติ
28 ก.ค. 64 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 64 วันหยุดพิเศษ
26 ก.ค. 64 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
25 ก.ค. 64 หยุดวันเข้าพรรษา
24 ก.ค. 64 หยุดวันอาสาฬหบูชา
05 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
30 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
28 มิ.ย. 64 ประรชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
25 มิ.ย. 64 ประชุมครูครั้งที่ 2/2564
21 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
14 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่1/2564
12 มิ.ย. 64 ฉลองศาสนานาม ซิสเตอร์มารีอา แสงอรุณ ธารีจิตร
07 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
03 มิ.ย. 64 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี
17 พ.ค. 64 ส่งใบงานครั้งที่1และรับใบงานครั้งที่2 ภาคเรียนที่1/2564เวลา8.30-15.30น.
ส่งใบงานครั้งที่1และรับใบงานครั้งที่2 ภาคเรียนที่1/2564เวลา8.30-15.30น.
(ในกรณีวันที่14พ.ค.64ไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ)
14 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564
10 พ.ค. 64 ถึง 11 พ.ค. 64 รับเครื่องแบบนักเรียนที่สั่งไว้
10 พ.ค. 64 ถึง 11 พ.ค. 64 นักเรียนรับใบงาน ภาคเรียนที่1เวลา 8.00-15.30น.
10 พ.ค. 64 ถึง 11 พ.ค. 64 รับหนังสือเรียนทุกระดับชั้น
10 พ.ค. 64 ถึง 14 พ.ค. 64 ติดต่อรับเงินคืน ค่าเรียนsummer
หลักฐานรับเงินคือ 1.ใบเสร็จรับเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน 2.สำเนาบัตรประชาชนผู็รับ
01 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น
01 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบระดับชั้น อ.1-3 ป.1-5และม.1-2เวลา8.30-12.00น.
29 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นป.6และม.3เวลา8.00-12.00 น.
01 เม.ย. 64 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน(วัดตัว/ชำระเงิน)
29 มี.ค. 64 ถึง 30 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่2(นักเรียนมัธยมมาฌฉพาะแก้o ร)
29 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่2/2563
25 มี.ค. 64 ถึง 26 มี.ค. 64 สอบปลายภาคระดับชั้นมัธยม1-3
24 มี.ค. 64 สอบ NTระดับชั้น ป.3
23 มี.ค. 64 สอบนอกตารางทุกระดับชั้น
23 มี.ค. 64 สอบปลาย วิชานอกตารางระดับ
22 มี.ค. 64 นักเรียนทุกระดับชั้นแสดงผลงานชมรม2/2563
17 มี.ค. 64 ระดับชั้น ป.1 สอบ RT
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-net ระดับชั้น ป.6
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-net ระดับชั้น ม.1-ม.3
11 มี.ค. 64 ทดสอบการเขียนภาษาไทยมัธยม
10 มี.ค. 64 ทดสอบการอ่านภาษาภาษาไทยระดับมัธยม
09 มี.ค. 64 ทดสอบการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6
08 มี.ค. 64 ทดสอบการอ่านภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6
25 ก.พ. 64 กิจกรรมวันวิชาการ
17 ก.พ. 64 ถึง 19 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่2/2563
12 ก.พ. 64 หยุดวันตรุษจีน
11 ก.พ. 64 กิจกรรมจับสอยดาวทุกระดับชั้น
01 ก.พ. 64 เปิดเรียนตามปกติ
04 ม.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 64 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่4-31มกราคม 2564 
04 ม.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
01 ม.ค. 64 ถึง 03 ม.ค. 64 หยุดวันขึ้นปีใหม่
26 ธ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 วันหยุดวันสิ้นปี
25 ธ.ค. 63 หยุดวันคริสตมาส
24 ธ.ค. 63 มิสซาโอกาสฉลองคริสต์มาส
14 ธ.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
07 ธ.ค. 63 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
12 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
ชุดนักเรียน งานวัดผลประเมินผล
11 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
ชุดนักเรียน งานวัดผลประเมินผล
10 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
ชุดนักเรียน งานวัดผลประเมินผล
09 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
ชุดนักเรียน งานวัดผลประเมินผล
09 พ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบายและแผน
06 พ.ย. 63 มิสซาฉลองคุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง
ชุดนักเรียน งานอภิบาล
02 พ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบายและแผน
30 ต.ค. 63 กิจกรรมวันลอยกระทง
งานสัมพันธ์ชุมชน
23 ต.ค. 63 (วันหยุด) วันปิยะมหาราช
งานนโยบายและแผนงาน
13 ต.ค. 63 (วันหยุด) วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
งานนโยบายและแผนงาน
02 ต.ค. 63 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
25 ก.ย. 63 โครงการวันวิทยาศาสตร์
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 ก.ย. 63 ทดสอบการเขียนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1/2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 ก.ย. 63 ทดสอบการอ่านภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1/2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
02 ก.ย. 63 ถึง 04 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
งานวัดและประเมินผล
28 ส.ค. 63 ทดสอบการเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 ส.ค. 63 ทดสอบการอ่านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 ส.ค. 63 ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์บุญเลื่อม สาระสุข
งานอภิบาล
18 ส.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2563
งานนโยบายและแผนงาน
18 ส.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563
งานนโยบายและแผนงาน
12 ส.ค. 63 (วันหยุด) วันแม่แห่งชาติ
งานนโยบายและแผนงาน
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานสัมพันธ์ชุมชน
28 ก.ค. 63 (วันหยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
งานนโยบายและแผนงาน
27 ก.ค. 63 (วันหยุดพิเศษ) ชดเชยวันสงกรานต์
งานนโยบายและแผนงาน
24 ก.ค. 63 กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
งานสัมพันธ์ชุมชน
24 ก.ค. 63 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 ก.ค. 63 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2563
งานอภิบาล
06 ก.ค. 63 (วันหยุด) วันอาสาฬหบูชา
งานนโยบายและแผนงาน
05 ก.ค. 63 (วันหยุด) วันเข้าพรรษา
งานนโยบายและแผนงาน
03 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับชั้น
งานหลักสูตรฯ
02 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นอนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
งานหลักสูตรฯ
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นอนุบาล 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชุดนักเรียน งานหลักสูตรฯ