กิจกรรม ปีการศึกษา 2564
กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่1

28  พฤษภาคม 2564   คณะครู บุคลากร ร่วมใจเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
23  มิถุนายน   2564    การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                      (COVID-19)


 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่2

19 ตุลาคม        2564     การเข้ารับการฉีดวัคซีคPfizerสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไป
5 พฤศจิกายน   2564    การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
11 พฤศจิกายน 2564    คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง ในโอกาสวันฉลองศาสนนาม
13 พฤศจิกายน 2564   ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
                                     ด้วยชุดตรวจ ATK ให้นักเรียนระดับชั้นป. 4 – ม.3

19 พฤศจิกายน 2564   กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับชั้นอ.1-3
10- 19 พฤศจิกายน 2564   รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดระบายสี"วันลอยกระทง"
 20  พฤศจิกายน 2564     ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2564
 25  พฤศจิกายน 2564     วันมหาธีรราชเจ้า
3 ธันวาคม 2564               5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ธันวาคม 2564            นักเรียนโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ ร่วมขับร้องบทเพลง ส่งความสุขในเทศกาล
                                       คริสต์มาส และปีใหม่

24 ธันวาคม 2564           บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบของขวัญโอกาสฃ
                                      คริสตมาสและปีใหม่ แก่คณะครู บุคลากรของโรงเรียน

24 ธันวาคม 2564           งานฉลองคริสต์มาส

24 ธันวาคม 2564          บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบทุนการศึกษาพระคาร์ดินัล
                                      ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู ประจำปีการศึกษา 2564

24 ธันวาคม 2564          นักเรียนเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียน ออนไลน์
31 มกราคม 2565          กิจกรรมวันตรุษจีน
4 กุมภาพันธ์  2565        นิเทศการสอน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 
 
4 กุมภาพันธ์ 2565        นักเรียนรับเครื่องดื่มมอลด์สกัด รสช็อกโกแลต 
 
7 กุมภาพันธ์ 2565         การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา2564
7 กุมภาพันธ์ 2565          การตรวจสุขภาพคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา2564
10 กุมภาพันธ์  2565       มิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียนและปิดปีการศึกษา2564    
11 กุมภาพันธ์ 2565        นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
12 กุมภาพันธ์ 2565        สอบO-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564
12-13  กุมภาพันธ์ 2565 ทดสอบการอ่านและเขียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่2/2564
22 กุมภาพันธ์    2565     การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
25 กุมภาพันธ์    2565     งานวิชาการ ประจำปีการศึกษา2564
1 และ 2 มีนาคม 2565     การทดสอบการอ่าน - เขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
8 มีนาคม 2565               ชมรม ประจำปีการศึกษา2564
1 มีนาคม 2565                สอบ RT ชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2564
15 มีนาคม 2565             สอบ NT ระดับชั้นป.3
15มีนาคม 2565              แสดงความยินดีนักเรียนรับวุฒิบัตรงานวิชาการประจำปีการศึกษา2564
24 มีนาคม 2565            นำเสนอโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
2 เมษายน 2565             ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 8 เมษายน 2565            แสดงความยินดีคุณครูปฎิบัติงานครบ 25 ปี และมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุ
4-6 พฤษภาคม 2565     อบรม หลักสูตรสมรรถนะ
7 พฤษภาคม 2565        อบรมจริยธรรมในชีวิตประจำวัน

 11 พฤษภาคม 2565       พิธีอำลาคุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง ครบวาระการบริหารงานที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์