กิจกรรม ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
15 พ.ค. 2561          กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
25 พ.ค. 2561          พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2561
07 มิ.ย. 2561           โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 1
07 มิ.ย. 2561           กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
08 มิ.ย. 2561           พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
09 มิ.ย. 2561           กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561

12 มิ.ย. 2561           ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
                                          กลุ่มที่ 1,   กลุ่มที่ 2,   กลุ่มที่ 3,   กลุ่มที่ 4
12 มิ.ย. 2561           กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธง 12-06-2561
12 มิ.ย. 2561           ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ครั่งที่ 1/2561
12 มิ.ย. 2561           ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2561
15 มิ.ย. 2561           กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
18 มิ.ย. 2561           มอบเข็มคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
19 มิ.ย. 2561           English Day 19-06-2561
20 มิ.ย. 2561           
ทัศนศึกษา ป.4 - ม.3
26 มิ.ย. 2561           กิจกรรมรณรงค์ดื่มนม
26 มิ.ย. 2561           กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 2561           กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
28 มิ.ย. 2561           Happy Feast Day คุณพ่อเปาโล พรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์
29 มิ.ย. 2561           สวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย
05 ก.ค. 2561           ทัศนศึกษา อ.1 - ป.3

16 ก.ค. 2561           ฉีดวัคซีนบาดทะยัก
21-22 ก.ค. 2561      การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์
24 ก.ค. 2561           โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 
25 ก.ค. 2561           กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
26 ก.ค. 2561           กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2561
31 ก.ค. 2561           กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ
31 ก.ค. 2561           กิจกรรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
01 ส.ค. 2561           กิจกรรมแนะนำกระแสเรียก
02 ส.ค. 2561           โครการ English and Chinese for Today
07 ส.ค. 2561           นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับปฐมวัย
10 ส.ค. 2561           กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
17 ส.ค. 2561           กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 2561           จัดกิจกรรม STEM “รถไฟฟ้าของเล่น”
22 ส.ค. 2561           โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
23 ส.ค. 2561           
Happy Feast Day ซิสเตอร์บุญเลื่อม สาระสุข
23 ส.ค. 2561           กิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์
23 ส.ค. 2561           กิจกรรมโอวัลติน
23 ส.ค. 2561           มอบรางวัล
24 ส.ค. 2561           พิธีมอบตราพระราชทาน 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
24 ส.ค. 2561           มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ  "NST FAIR 2018"
30 ส.ค. 2561           กิจกรรมกีฬาสี 2018  (ภาพชุดที่ 1)  (ภาพชุดที่ 2)  (เก็บตกMP)
03 ก.ย. 2561           โครงการนิเทศกัลยาณมิตร เขตการศึกษา 3
04 ก.ย. 2561           กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ
04 ก.ย. 2561           Super Kart Thailand 2018
05 ก.ย. 2561           การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา เขต 3 เตรียมจัดงานวิชาการเขต
11 ก.ย. 2561           English Day 11-09-61
06-07 ก.ย. 2561      ทดสอบการอ่านและเขียน ครั้งที่ 2 ระดับชั้น ป.1-ป.6
14 ก.ย. 2561           การทดสอบการอ่าน และการเขียน ครั้งที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3
29 ก.ย. 2561           บรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างพลังคิด เสริมพลังใจ"
01 ต.ค. 2561           ค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3
04 ต.ค. 2561           ครูสัมมนา "ดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคทางนารีเวช"
05 ต.ค. 2561           อบรมเชิงปฏิบัติการ
08-09 ต.ค. 2561      โครงการยกระดับประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

11-12 ต.ค. 2561      โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
30 ต.ค. 2561           English Day 30-10-2561
02 พ.ย. 2561           ฉลองศาสนนาม และวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง
05 พ.ย. 2561           มอบเกียรติบัตรการศึกษาพระคัมภีร์ไปรษณีย์
06 พ.ย. 2561
           กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ
20 พ.ย. 2561           กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ
22 พ.ย. 2561           กิจกรรมวันลอยกระทง
23 พ.ย. 2561           กิจกรรมวันวชิราวุธ
26 พ.ย. 2561           งานวันวิชาการเขต 3 ปีการศึกษา 2561

27 พ.ย. 2561           English Day 27-11-61

04 ธ.ค. 2561           วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
04 ธ.ค. 2561           มอบเกียรติบัตร วันวิชาการ เขต 3
06 ธ.ค. 2561           กิจกรรม 113 ปี ไทยเลิกทาส   
ภาพเก็บตก MP
17 ธ.ค. 2561           merry christmas and happy new year 2019
20 ธ.ค. 2561           ส่งความสุข อวยพรคริสต์มาสภายนอกโรงเรียน
21 ธ.ค. 2561           ส่งความสุข อวยพรคริสต์มาสภายในโรงเรียน
21 ธ.ค. 2561           
มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
22 ธ.ค. 2561           กิจกรรมราตรีฟ้าใส 2018 ภาพก่องงาน
                             ภาพชุดที่ 1ภาพชุดที่ 2ภาพชุดที่ 3ภาพชุดที่ 4.1
ภาพชุดที่ 4.2ภาพชุดที่ 5
                             ภาพเก็บตกชุดที่ 1,  
ภาพเก็บตกชุดที่ 2,  วีดีโอชุดที่ 1วีดีโอชุดที่ 2 
08 ม.ค. 2562           English Day 08-01-2562
11 ม.ค. 2562           กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562   ภาพเก็บตก
12 ม.ค. 2562           งานชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่1
14-16 ม.ค. 2562      กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป. 4 - 6
21 ม.ค. 2562           ฉลองศาสนนามซิสเตอร์อักแนสสุรีย์พร ศิลประเสริฐ
21-23 ม.ค. 2562      กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3

7-31 ม.ค. 2562        โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนสู่อาชีพ
08 ก.พ. 2562           
พิธีปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
11 ก.พ. 2562           มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ 
11 ก.พ. 2562           พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2561 และฉลองศาสนนามโรงเรียน
13 ก.พ. 2562           กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
5-15 ก.พ. 2562        โครงการ Splling Bee

22 ก.พ. 2562           พิธีอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
22 ก.พ. 2562           กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
27 ก.พ. 2562           สช. ตรวจเอกสารปี 2561
2 มี.ค. 2562             โครงการบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561
5-6 มี.ค. 2562          กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
7 มี.ค. 2562             พิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สังเวียน มารดาคุณครู ดวงแก้ว จันทรสูตร

22 มี.ค. 2562           ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน