กิจกรรม ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
12-04-2562         กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน แลกิจกรรมวันสงกรานต์
08-05-2562         การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
09-05-2562         
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ บูรณาการคุณค่าพระวรสาร สู่แผนการจัดการเรียนการสอน
10-05-2562         อบรม วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ
24-05-2562         พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2562
31-05-2562         พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
31-05-2562         กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

01-06-2562         ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนฯ (การแข่งขันว่ายน้ำ)
06-06-2562         กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
07-06-2562         กิจกรรม เปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
07-06-2562         ซ้อมแผนฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2562
08-06-2562         อบรมเชิงปฎิบัติการ STEM ระดับปฐมวัย
11-06-2562         การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์
13-06-2562         ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
13-06-2562         ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
14-06-2562         กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
14-06-2562         พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

19-06-2562         รับรางวัลวิทนาศาสตร์น้อย (ฝ่ายปฐมวัย) และคะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน
21-06-2562         โครงการการให้บริการวัคซีนป้องกัน HPV ในโรงเรียน
22-06-2562         กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

24-25-06-62        กิจกรรมอบรมคุณธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.4-6
26-06-2562         กิจกรรมวันสุนทรภู่
27,28-06-2562     ทดสอบการอ่าน-เขียน ครั้งที่ 1/2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
30-06-2562         โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพฯ เขตจอมทอง
01-07-2562         กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
09-07-2562         ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 
09-07-2562         ท่องคำศัพท์ (หลังกิจกรรมหน้าเสาธง)
12-07-2562         กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

23-07-2562          ท่องคำศัพท์ สัปดาห์ที่ 2
23-07-2562          โครงการอบรมคุณธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
26-07-2562          ถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
26-07-2562          กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562
30-07-2562          ท่องคำศัพท์ สัปดาห์ที่ 3

03-08-2562          โครงการกีฬารวมน้ำใจ เขต3 แข่งขันฟุตซอล ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6
06-08-
2562          ทัศนศึกษา ชั้น ป.4-ม.3
08-08-2562          โครงการสืบสานประเพณีบุญหลวง เเละการละเล่นผีตาโขน 2562
09-08-2562          วันแม่แห่งชาติ 2562
09-08-2562          ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไข้สมองอักเสบ ในนักเรียน ป.1 และ ป.6
12-08-2562          ท่องคำศัพท์ สัปดาห์ที่ 4
16-08-2562          กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562

19-08-2562          โครงการเรารักสุขภาพฟันดี
20-08-
2562          ท่องคำศัพท์ สัปดาห์ที่ 5
31-08-2562          กีฬาสีประจำปี 62
03-09-2562          นิเทศการสอน เขต 3
09-09-
2562          ร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ KING’S COLLEGE SWIMMING CUP
10-09-
2562          จัดการทดสอบการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
12-13-09-
2562     การทดสอบการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา 
16-09-
2562          แสดงผลงานนักเรียนกิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
22-09-2562          โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ให้บริการด้านวิชาการ 62


กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
30-10-2562              พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
16-17-10-2562         อบรมคุณธรรมใน ยุค5.0 และพลังสมอง ศักยภาพสู่ความสำเร็จ
31-10-2562              กิจกรรมวัน Halloween
2-3-11-2562             การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 63 และเตรียมประเมินรอบ 4
9-11-2562                Happy Feast Day คุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง
11-11-2562              กิจกรรมลอยกระทง 62
2-12-2562               วันวิชาการเขต 3
25-12-2562             วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6
21-12-2562             กิจกรรมราตรีฟ้าใส 2019 (ช่วงพิธีการ) 
21-12-2562             กิจกรรมราตรีฟ้าใส 2019 (ช่วงอนุบาล)
21-12-2562             กิจกรรมราตรีฟ้าใส 2019 (ช่วงประถม)
21-12-2562             กิจกรรมราตรีฟ้าใส 2019 (ช่วงมัธยม)
23-12-2562             กิจกรรม SPELLING BEE
23-12-2562             กิจกรรม English camp
23-24-12-2562        กิจกรรมวันคริสมาสต์
13-15-01-2563        ค่ายลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 62
16-01-2563             งานสานสัมพันธ์ครู เขต 3  ปี 2562
31-01-2563             กิจกรรมปิดกองลูกเสือ 62
14-02-2563             พิธีมิสซาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2562
14-02-2563             มอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2562
14-02-25                 ร่วมแสดงความยินดี เด็กชายราชรัฐ อนันทขาล
17-02-2563             มอบวุฒิบัตรนักเรียนตามโครงการคณิตคิดได้ชูคำตอบ
17-02-2563             แสดงผลงานนักเรียนชมรมต่างๆ 2562
21-02-2563             กิจกรรมอำลานักเรียนชั้น ม.3