ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ทำคุณประโยชน์ ให้กับโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เด็กหญิง นารีรัตน์ สมมิต ป.2/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กหญิง พิมพ์ชนก ตันติเสถียรกุล ป.2/3 รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย พัชรพล การัตน์ ป.3/1 ชนะเลิศ โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กหญิง พิชญุตม์ จำความ ป.3/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย ณัฐพัชร์ แก้วสุริยะกุล ป.3/3 รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กหญิง ฐิติวรดา อนุวงษ์ไทย ป.4/1 ชนะเลิศ โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย ณัฐวรรธน์ อำนาจคงพลัง ป.4/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กหญิง สริตา สังขดิถี ป.4/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย ณัฐชนนท์ อำนวยนิพิจ ป.5/2 ชนะเลิศ โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ ชับผ่องศรี ป.5/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กหญิง ธนนันท์ ทิพย์ไพลิน ป.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กหญิง ณัฐธิดา ผาสุก ป.6/2 ชนะเลิศ โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กชาย สิรภัทร ขจรรัตนะไพศาล ป.6/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
เด็กหญิง สุธาสินี สนธิชัย ป.6/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการคณิตคิดวิเคราะห์ (คิดได้ชูคำตอบ) ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,16:26   อ่าน 828 ครั้ง