ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Preposition..in/on/at
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ เอมอิ่มธรรม
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,11:51  อ่าน 2365 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุขศึกษา ป.5
ชื่ออาจารย์ : คุณครูปิยะ ปั้นก้อง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,11:09  อ่าน 2368 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุขศึกษา ป.3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูนิรุตติ์ กลิ่นบุหงัน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,11:06  อ่าน 1797 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสียงในภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา คำเฮียง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:59  อ่าน 5940 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาไทย ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร เต็มพร้อม
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:53  อ่าน 2183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : English G.5
ชื่ออาจารย์ : นางชนิษฐ์ภัค ทิพย์พยอม
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:46  อ่าน 1678 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาศาสตร์ ป.4
ชื่ออาจารย์ : นางนุสรา กระดีแดง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:28  อ่าน 2198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทศนิยม ป.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวิตรี ศรีวารี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:27  อ่าน 2442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประวัติศาสตร์ ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณา พุทธิบุตร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:15  อ่าน 2240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาศาสตร์ ตัวเรา ชั้น ป.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันดี ไชยชิต
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,09:56  อ่าน 1545 ครั้ง
รายละเอียด..