ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Preposition..in/on/at
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ เอมอิ่มธรรม
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,11:51  อ่าน 3821 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสียงในภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา คำเฮียง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:59  อ่าน 9984 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาไทย ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร เต็มพร้อม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:53  อ่าน 2614 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาศาสตร์ ป.4
ชื่ออาจารย์ : นางนุสรา กระดีแดง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:28  อ่าน 2698 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทศนิยม ป.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวิตรี ศรีวารี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:27  อ่าน 2764 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประวัติศาสตร์ ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณา พุทธิบุตร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:15  อ่าน 2898 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาศาสตร์ ตัวเรา ชั้น ป.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันดี ไชยชิต
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,09:56  อ่าน 1866 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิชา หน้าที่พลเมือง
ชื่ออาจารย์ : คุณครูฤทธิศักดิ์ ภูมิลา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,09:52  อ่าน 2072 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิชา ดนตรี นาฏศิลป์ ป.4
ชื่ออาจารย์ : คุณครูมนตรี ศรีวารี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,09:49  อ่าน 2501 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสังวาลย์ หาญอยู่
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,09:44  อ่าน 1949 ครั้ง
รายละเอียด..