ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Project Approachเรียนรู้เรื่อง ก๋วยเตี๋ยว
ชื่ออาจารย์ : คุณครูนภาลัย วิเศษกิจจา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,14:00  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Project Approach ต้นทานตะวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนฤมล ไกรนอก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,13:44  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง
ชื่ออาจารย์ : คุณครูศิริพันธ์ เมืองแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,13:13  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Project Approach ขนมไทยแสนอร่อย
ชื่ออาจารย์ : คุณครูหทัยรัตน์ เปรี่ยมตราชู
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,12:55  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Preposition..in/on/at
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ เอมอิ่มธรรม
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,11:51  อ่าน 4525 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสียงในภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา คำเฮียง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:59  อ่าน 11203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาไทย ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร เต็มพร้อม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:53  อ่าน 2823 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาศาสตร์ ป.4
ชื่ออาจารย์ : นางนุสรา กระดีแดง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:28  อ่าน 2945 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทศนิยม ป.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวิตรี ศรีวารี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:27  อ่าน 2878 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประวัติศาสตร์ ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณา พุทธิบุตร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:15  อ่าน 3102 ครั้ง
รายละเอียด..