ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับโล่เชิดชูเกียรติครูทำหน้าที่สอนและปฎิบัติหน้าที่ครู25ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชลี เทพรัตนะ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,15:56  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรา จั่นมณี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2565,13:40  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Project Approachเรียนรู้เรื่อง ก๋วยเตี๋ยว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาลัย วิเศษกิจจา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,14:00  อ่าน 494 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Project Approach ต้นทานตะวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนฤมล ไกรนอก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,13:44  อ่าน 528 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพันธ์ เมืองแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,13:13  อ่าน 1096 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Preposition..in/on/at
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ เอมอิ่มธรรม
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,11:51  อ่าน 5939 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสียงในภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา คำเฮียง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:59  อ่าน 15520 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาไทย ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร เต็มพร้อม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:53  อ่าน 3927 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาศาสตร์ ป.4
ชื่ออาจารย์ : นางนุสรา กระดีแดง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:28  อ่าน 3657 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประวัติศาสตร์ ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณา พุทธิบุตร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,10:15  อ่าน 3711 ครั้ง
รายละเอียด..