ห้องคลิปกิจกรรม
กิจกรรมราตรีฟ้าใส 2022
เพลง หัวใจปี้ป่น (แปลงเป็น..เพลงประจำค่าย รร.วิชาวดี)
กิจกรรมราตรีฟ้าใส 2018
กิจกรรมราตรีฟ้าใส 2018 แสดงชุดพิเศษของคณะครู
รายการอาสากล้าดี
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
อำลาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ประมวลภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
บัณฑิตน้อยอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ม.3
ฟ้าขาวเกมส์ 2016
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันสุนทรภู่