ภาพกิจกรรม
อบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
      คณะครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การให้คำปรึกษาเบื้องต้น" ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
     วิทยากร ดร.ภัทรกร  มุขศรีนาค  อาจารย์ กุลธิดา  สีบัวบาน  จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ให้การอบรม
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน  มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานในการให้คำปรึกษาตามหลักการทางจิตวิทยาการศึกษา  เทคนิคการให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ 
     เนื้อหาการอบรม กระบวนการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ (Systematic considering)   ขั้นตอนการให้คำปรึกษาตามหลักการทางจิตวิทยาการศึกษา เทคนิคการให้การปรึกษาในรูปแบบต่างๆ 
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,14:48   อ่าน 94 ครั้ง