ภาพกิจกรรม
โครงการแสวงบุญและพักผ่อนประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2566  คณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง โรงเรียนแม่พระประจักษ์ เข้าร่วมโครงการแสวงบุญและพักผ่อนประจำปี 2565 ที่จังหวัดจันทรบุรี  ได้เข้าเยี่ยมชมอาสนวิหารพระนางมารีย์ เดินชมตลาดเก่าท่าหลวง  ริมน้ำจันทรบูร   แวะชมวักซากใหญ่(วันพุทธอุทยาน) กิจกรรม ล่องแพเปียก  ชมเหยี่ยวแดง  แวะชมโบสถ์สีน้ำเงินวัดปากน้ำแขมหนู  วัดเขาสุกิม  

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,15:32   อ่าน 302 ครั้ง