ภาพกิจกรรม
"นิทรรศการ เขต 3 ร่วมใจพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่โลกของเทคโนโลยี WORLD OF TECHNOLOGY "
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566   ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้วยการเขียนโปรแกรมบน Microbit และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 ในงาน 
"นิทรรศการ  เขต 3 ร่วมใจพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่โลกของเทคโนโลยี WORLD OF TECHNOLOGY " ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2566,17:47   อ่าน 193 ครั้ง