ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 19 กันยายน  2565  ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้นป.1-ป.3      หัวข้อ ลดการใช้น้ำ  ปิดไฟที่ไม่จำเป็นเพื่อประหยัดพลังงาน
ระดับชั้นป.4-ป.6      หัวข้อ ขยะ การคัดแยกขยะ
ระดับชั้นม.1-ม.3      หัวข้อ การดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโรงเรียนและหน้าห้องเรียน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,11:27   อ่าน 178 ครั้ง