ภาพกิจกรรม
นิเทศการสอน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565
การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ทำหน้าที่นิเทศและผู้รับการนิเทศโดยการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำ เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน การสอนของครูเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียน
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,21:57   อ่าน 1831 ครั้ง