ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทักษะชีวิตในการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถ
ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายนที่ ผ่านมาทางฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรมทักษะชีวิตในการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถ เพื่อใหเเด็กได้รับประสบการณ์จากสถานการณ์จริงและสามารถรู้จักช่วยเหลือตัวได้ อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,12:44   อ่าน 75 ครั้ง