ภาพกิจกรรม
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (DA.RE)


       วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน  เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)  บรรยายให้ความรู้เรื่องลวงละเมิดทางเพศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ( D.A.R.E.) โครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพในการ   การแพร่ระบาดของยาเสพติดไมให้เข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล โดยโครงการเป็นการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรD.A.R.E.
( DRUG ARUSERESISTANCE EDUCATION) เข้าทำ
การสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด รู้ถึงวิธีการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด การเข้าร่วมแก๊งค์ รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับเด็กนักเรียน ครูอาจารย์ บิดามารดา และสมาชิกในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการไปแล้วสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน 

โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,07:55   อ่าน 425 ครั้ง