ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
           วันที่ 24 มิถุนายน 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ในกิจกรรมตัวแทนนักเรียนเด็กหญิงวาคริตา  พงศประเสริฐสิน ให้ความรู้ประวัติท่านสุนทรภู่  นักเรียนประกวดระบายสีวันสุนทรภู่  นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม ประวัติวันสุนทรภู่ และรับรางวัลต่างๆ นักเรียนตัวแทนอ่านทำนองเสนาะผลงานต่างๆ 
ดังนี้  นักเรียนตัวแทนระดับชั้น ป.5   เด็กหญิงณัฐศิริ       จารุฐิติภาวัฒน์
        นักเรียนตัวแทนระดับชั้น ป.6   เด็กหญิงเตชินี         โพธิ์ทอง
        นักเรียนตัวแทนระดับชั้น ม.1   เด็กหญิงฐิติรัตน์      ไกรสิริมงคล
        นักเรียนตัวแทนระดับชั้น ม.2   เด็กหญิงภัคนารัตน์   ลาภททรงสุข
        นักเรียนตัวแทนระดัยชั้น ม.3   เด็กหญิงปลา           ขินแขมโพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,16:26   อ่าน 279 ครั้ง