ภาพกิจกรรม
ฉลองศาสนาม ซิสเตอร์แสงอรุณ ธารีจิตร
     17 มิถุนายน 2565
     ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีโอกาสวันฉลองศาสนนาม ดวงหทัยนิรมล ของแม่พระ อธิการมารีอาแสงอรุณ ธารีจิตร
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,12:02   อ่าน 107 ครั้ง