ภาพกิจกรรม
บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบทุนการศึกษาพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู ประจำปีการศึกษา 2564
       วันที่24 ธันวาคม 2564  บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบทุนการศึกษาพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู ประจำปีการศึกษา 2564
       รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน3ทุนทุนละ5,000บาท
1. เด็กชาย ณัฐชนน    โชคชัยสุริยา    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
2. เด็กชาย ศุภณัฐ      นิลกำแหง        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
3. นางสาว ดาราวดี     นาคคชสีห์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,19:57   อ่าน 1626 ครั้ง