ภาพกิจกรรม
รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดระบายสี"วันลอยกระทง"
                       งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม “สุขสันต์วันลอยกระทง” โดยจัดกิจกรรมระบายสีรูปภาพ ในหัวข้อเรื่อง "วันลอยกระทง" ระหว่างวันที่ 10- 19 พฤศจิกายน 2564ซึ่งในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564            
                บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบํารุง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระประจักษ์ ได้มอบวุฒิบัตร พร้อมของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด  ในครั้งนี้ มีดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3)
                รางวัลชนะเลิศ                           ด.ช. อลงกรณ์       ผ่องสุภา              ป.2/1
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      ด.ช. ศุภกร             ตั้งมั่นสุจริตสกุล  ป.2/1
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2       ด.ช. ออกัส             ชือมือ                   ป.1/1
                 
ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-ป.6)
               
รางวัลชนะเลิศ                          ด.ญ. อัยยา              ผลขวัญ              ป.4/3
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      ด.ญ.  สราวดี           แซ่ตั้ง                  ป.6/2
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2       ด.ญ. ณัฐวดี            กองชัย               ป.5/1


 ช่วงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3)
                
รางวัลชนะเลิศ                          ด.ญ. มติกา             มุ่งเรืองกลาง       ม.3/1
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      ด.ญ.  กชกร           ธรรมศิริ                ม.2/1
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2       ด.ช.  นนทกรณ์     นกกริ่ม                 ม.1/1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,09:28   อ่าน 433 ครั้ง