ภาพกิจกรรม
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2564
         เมื่อวันเสาร์ที่  20  พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2564  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้ปกครองพบปะคุณครูประจำชั้นรับทราบผลการเรียนและพูดคุยปัญหาต่าง ๆ  พร้อมทั้งรับนมจากโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของรัฐบาล ณ สนามโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. 
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,15:26   อ่าน 55 ครั้ง