ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับชั้นอ.1-3
        วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ของปีนี้ตรงกับวันลอยกระทง ทางฝ่ายปฐมวัยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 ได้มีการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ “วันลอยกระทง “ เพื่อปลูกฝั่งให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การดูแลตัวเองขณะร่วมกิจกรรมลอยกระทง ในสถานการณ์โรคโควิด 19
       ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา…
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,20:47   อ่าน 89 ครั้ง