ภาพกิจกรรม
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ให้นักเรียนระดับชั้นป. 4 – ม.3
               เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทีมงานวีรกุลสุนทร นำโดยนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร (เฮียล้าน) นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร (เฮียลิ้ม) ร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง ณ สนามโรงเรียนแม่พระประจักษ์  
               คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนแม่พระประจักษ์ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ และขอแม่พระประจักษ์ แห่งเมืองลูร์ด องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนวิงวอน ขอเพื่อให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตลอดไป
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,08:02   อ่าน 420 ครั้ง