ภาพกิจกรรม
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
            เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   พรรคภูมิใจไทยนำโดย ส.ส. โชติพิพัฒน เตชะโสภณมณี และทีมงานได้ให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนแม่พระประจักษ์ ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์                   
            คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนแม่พระประจักษ์ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ และขอแม่พระประจักษ์แห่งเมืองลูร์ด   องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนวิงวอนขอให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตลอดไป
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,12:26   อ่าน 73 ครั้ง