ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)ป.3
การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่   ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ความสามารถด้านภาษาไทย  
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,16:37   อ่าน 130 ครั้ง