ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ฉลองแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด มอบทุนการศึกษาจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช

11 กุมภาพันธ์ 2564  ฉลองแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด
          งานอภิบาล ฝ่ายจิตตาภิบาล จัดวจนพิธีกรรม ฉลองแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด
ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยคุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา
จากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช จำนวน 3 ทุน ดังนี้
          1. เด็กหญิงอินทิรา       แก้วสระ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
          2. เด็กหญิงนันธิตา      พัฒนมาศ         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          3. เด็กหญิงกัญญ์วรา    สรวงษ์            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,22:31   อ่าน 183 ครั้ง