ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับใบงานช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(Covid-19)
             ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่  ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ ในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัด และในการกำกับของในวันเสาร์ที่2 มกราคม 2564 เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในการกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
             ในวันที่ 4-31 มกราคม 2564  หรือจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง และให้โรงเรียนกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ดังนั้น โรงเรียนแม่พระประจักษ์ จึงได้จัดช่องทางการเรียนการสอน  3  ช่องทาง  ดังนี้ 
             1)เอกสารใบงาน   2) vdo คลิป  3) ระบบ Virtual School และสามารถติดตามทางช่องทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของทางรัฐบาล
             ทางโรงเรียนขอให้ทางผู้ปกครองมั้นใจว่าการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นช่วงเวลานี้  จะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งขอให้ผู้ปกครองคลายความกังวลต่อการประเมินผลการเรียน   ซึ่งรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้  ทางโรงเรียนจะมีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้มากขึ้นที่สุด
                
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2564,18:33   อ่าน 125 ครั้ง