ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรม"เทคนิคการดูแลเด็กปฐมวัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
คุณครู  พี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เทคนิคการดูแลเด็กปฐมวัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยได้เพิ่มองค์ความรู้พัฒนาทักษะการดูแลเด็กปฐมวัย สามารถนำไปใช้ในการดูแลความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยภายในโรงเรียนได้โดยจัดให้มีการอบรมขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 - 15.30 น.
ณ ห้องสมุด อาคารเซนต์แมรี่    โรงเรียนเซนต์แมรี่      


โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,11:40   อ่าน 33 ครั้ง