ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
           กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
          กิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ที่โรงเรียนให้ความรู้และแนะแนวทางการตัดสินใจศึกษาต่อประเภทสายสามัญ
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6)ได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ศึกษาต่อสายสามัญและชีวิตประสบความสำเร็จในการทำงานมาเป็นวิทยากรให้กับรุ่นน้องมัธยมศึกษาปีที่3 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกการศึกษาต่อประเภทสายสามัญและสายอาชีพ ให้ตรงกับตนเองที่สุด


วิทยากรรับเชิญ คือรุ่นพี่ศิษย์เก่า     นายรัชพล อนันตวัฒน์  
ระดับการศึกษา                  :ระดับปริญญาตรี    วิทยาศาสตร์บัณทิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน      :2012-2013  Associate Technical Evangelist,Microsoft Thailand
                                        :2013  - Now  Senior Software Developer,Agoda Thailand 
               
                   
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2563,10:22   อ่าน 59 ครั้ง