ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณโดยเฉพาะต่อบรรดานักเรียน  ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนาอีกทั้งทรงมีพระอัจริยะภาพเป็นทั่วโลกและในปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เดือนตุลาคมมีการเปิดเรียนไม่เหมือนกับทุกปีที่เดือนตุลาคมจะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน   สภาการศึกษาคาทอลิกจึงขอให้จัดงานในวันศุกร์ที่9ตุลาคม 2563 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาไทยและ ศิลปะ-ดนตรี   จึงจัดโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  โดยจะเริ่มจาก
            -วจนพิธีกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในรัชกาลที่9
            -ท่านผู้อำนวยการ บาทหลวงอนุศักดิ์  กิจบำรุง เปิดโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  
            -จินตลีลาในชุด  “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง”
            -นักเรียนเข้าฐานกิจกรรม  ดังนี้
            ฐานที่1นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร(พระภัทรมหาราช)
            ฐานที่2 พระมหาชนก
            ฐานที่3 เอกกษัตริย์นักพัฒนา
            ฐานที่4ทศพิราชธรรม
            ฐานที่5 อัครศิลปิน
            ฐานที่6 พระราชประวัติ(บิงโก)
 
 

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,18:56   อ่าน 566 ครั้ง