ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การฝึกซ้อมช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถระดับชั้นอนุบาล1-3
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 คุณครูแผนกปฐมวัย นำนักเรียนเข้าร่วมการเรียนรู้ปฏิบัติจริงในการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การติดอยู่ในรถ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์จริง หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในอนาคต เด็กจะได้สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้อย่างทันถ่วงที

โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,21:11   อ่าน 33 ครั้ง