ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “Funny with Science” เริ่มด้วยตัวแทนนักเรียนอ่านประวัติวันวิทยาศาสตร์ และพิธีเปิดโดย คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้อำนวยการ หลังจากนั้นเป็นการแสดง Science Show ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ต่อจากนั้นเข้ากิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ดังนี้
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2                  ไก่กะต๊าก
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4                   เฮลิคอปเตอร์ ถ้วยกระดาษ
            ชั้นประถมศึกษาปีที 5 – 6                  โมเดล กังหันน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3                   โมเดล กังหันน้ำพลังงานไฟฟ้า
 


โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,21:10   อ่าน 620 ครั้ง