ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทดสอบการอ่านและการเขียน ครั้งที่1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
วันที่ 10,11 กันยายน 2563  ทดสอบการอ่านและการเขียน ครั้งที่1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,11:15   อ่าน 230 ครั้ง