ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิับัติการ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Smart TV
1-3 กันยายน 2563  คุณครูทุกท่านเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Smart TV  แลกเปลี่ยนเรียนรูู้ การใช้ App ในการจัดการเรียนการสอน   และการนำเสนอการใช้ App ในการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,17:09   อ่าน 129 ครั้ง