ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษา1-6
27 สิงหาคม 2563   การทดสอบการอ่าน ระดับประถมศึกษา1-6 ครั้งที่ 1 
28 สิงหาคม 2563   การทดสอบเขียน     ระดับประถมศึกษา1-6 ครั้งที่ 1       
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2563,11:09   อ่าน 60 ครั้ง