ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงผลงานนักเรียนชมรมต่างๆ 2563
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดกิจกรรม แสดงผลงานของนักเรียนในชมรมต่างๆ  ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,16:25   อ่าน 1109 ครั้ง