ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงผลงานนักเรียนกิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2562  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดแสดงผลงานกิจกรรมชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมคนเล่นเชือก ชมรมสิ่งประดิษฐ์จาก Magazine   ชมรม Art for Heart   ชมรมซาย ดีไซส์   ชมรม Science Club เป็นต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,10:52   อ่าน 896 ครั้ง