ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ฝ่ายวิชาการจัดการทดสอบการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ณ ห้องประชุม ชั้น 5
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,10:47   อ่าน 448 ครั้ง