ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศการสอน เขต 3
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562  โรงเรียนเขตการศึกษาที่ 3 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถม – มัธยมศึกษา


โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2562,13:09   อ่าน 721 ครั้ง