ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ให้บริการด้านวิชาการ 62
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ให้บริการวิชาการในวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาภาษาจีน และวิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแม่พระประจักษ์


โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2562,12:40   อ่าน 817 ครั้ง