ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 กิจกรรม "Gen ใหม่ไร้หลอด และขยะพลาสติก " ตามจิตตารมณ์ของพระสมณสาส์น Laudato Si " " Care for our Common Home " ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แยกขยะ, ชุมชนรักษ์โลก สาธิตตัดล้างกล้องนม
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,15:51   อ่าน 282 ครั้ง