ภาพกิจกรรม
เข้ารับรางวัลวิทยาศาสตร์น้อย (ฝ่ายปฐมวัย) และคะเเนน O-Net เต็ม 100
บาทหลวงอนุศักดิ์ กิฝจบำรุง เข้ารับรางวัลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ฝ่ายปฐมวัย)
และรับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน จากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ในการประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อาคารนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย จังหวัดนครปฐม


โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2562,17:36   อ่าน 68 ครั้ง