ภาพกิจกรรม
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์
งานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จัดโครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับเด็กนักเรียนที่สนใจ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดู และไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2019 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์จึงป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ทั้ง 4 ชนิด เชื้อไวรัสสายพันธุ์ A ทั้ง H1N1 และ H3N2 และสายพันธุ์ B ทั้งตระกูล Victoria และ Yamagata ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,14:07   อ่าน 438 ครั้ง