ภาพกิจกรรม
ซ้อมแผนฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนแม่พระประจักษ์ ได้จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพลิงใหม้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครู นักเรียน และบุคลากร โดยวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานดาวคะนอง เข้าให้ความรู้ในการอพยพนักเรียน ชนิดของเชื้อเพลิง ชนิดสารเคมีดับเพลิง และยังให้ครู และนักเรียนได้ปฏิบัติในการดับเพลิงจริง
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,09:53   อ่าน 2595 ครั้ง