ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนฯ (การแข่งขันว่ายน้ำ)
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนแม่พระประจักษ์ รวมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารวมการแข่งขันว่ายน้ำ 2 รายการ
รายการที่ 1. การแข่งขันว่ายน้ำ RAMIL ต้านภัยยาเสพติด 2019 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562
เด็กชายธนชัย พานเฟือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
     - เหรียญเงิน  ฟรีสไตล์ 25 เมตร

     - เหรียญทองแดง  ฟรีสไตล์ 50 เมตร
     - เหรียญทองแดง  กรรเชียง 50 เมตร
เด็กหญิงชัญญา พานเฟือง นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
     - เหรียญทอง  เตะขา
ฟรีสไตล์ 25 เมตร
     - เหรียญทอง  ฟรีสไตล์ 25 เมตร
     - เหรียญทอง  กรรเชียง 25 เมตร
     - เหรียญเงิน  กบ 25 เมตร
     - เหรียญเงิน  ผลัดฟรีสไตล์ 2x25 เมตร
     - ถ้วยรางวัล  ทำเวลาดี 9 รายการ

รายการที่ 2. บ้านสมเด็จมินิสนิมมิ่ง 2019 ณ สระว่ายน้ำบ้านสมเด็จ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
เด็กชายธนชัย พานเฟือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
     - เหรียญทอง  ฟรีสไตล์

     - เหรียญทอง  กรรเชียง
     - เหรียญทอง  ผีเสื้อ
เด็กหญิงชัญญา พานเฟือง นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
     - เหรียญทอง  ฟรีสไตล์
     - เหรียญทอง  กรรเชียง
     - เหรียญเงิน  ผีเสื้อ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,15:00   อ่าน 171 ครั้ง