ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยแผนงานบริหารความเสี่ยง โรงเรียนแม่พระประจักษ์ จัดกิจกรรมวันงดสูบยุหรี่โลก 
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,10:06   อ่าน 417 ครั้ง